กลุ่มธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี

ในธุรกิจเทรดดิ้ง สินค้าและบริการของเราแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานและปิโตรเลียม
  • ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
  • ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสินค้าส่งออก
  • การให้บริการและคำปรึกษา