กลุ่มธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี

ภาพรวมธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการนำเข้าสารเคมีและจัดจำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย ปัจจุบันได้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์จากในและต่างประเทศกว่า 500 รายการ ครอบคลุมอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค อุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่าง ๆ ของโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตเรซินและเคมีเคลือบผิว อุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ์ อุตสาหกรรม ยางและสิ่งทอ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พลาสติก อุตสาหกรรมงานโลหะ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยเราเจาะจงนำเข้าสารเคมีและจำหน่ายสารเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลกเท่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายแบบ One Stop Service รวมถึงมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพเพื่อการจัดหาเคมีภัณฑ์เฉพาะทางและวัตถุดิบที่เป็นนวัตกรรมตามที่ลูกค้าต้องการ

อ่านเพิ่มเติม