รายละเอียด

  • ได้แก่ การให้คำปรึกษา ประสานงานของบริษัทต่าง ๆ สำหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ผู้ติดต่อ

คุณปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ (Chief Marketing Officer)
อีเมล: preeyaporn@uac.co.th
โทรศัพท์: 081-803-1808