ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้ม อันดับเครดิต ดาวน์โหลด
ปี 2565 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB- Stable