ผู้ติดต่อ

คุณพีระพงศ์ พลายานนท์ (VP Sales – Industrial)
อีเมล: prerapong@uac.co.th
โทรศัพท์: 081-837-4712
ผู้ผลิต/จำหน่ายสินค้า สินค้า การใช้งาน กลุ่มลูกค้า/กลุ่มอุตสาหกรรม
GC Glycol Co.,Ltd. (Thailand) Ethylene Glycol and its Derivatives Raw Material or Additives for Paint, Resin, Adhesives, Inks, Metal Working Fluids, Coolants, Textile Auxiliary, Etc. สีทาภายในและภายนอก, เรซิ่นสำหรับงานหล่อขึ้นรูปโพลีเอสเตอร์, กาว, หมึกพิมพ์, สารหล่อลื่นที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ
Daelim P&P (Korea) Polybutene, Ethylene Propylene Oligomer Raw Material or Additives for Metal Working Fluids, Lubricant Oil, Rubber น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ เครื่องยนต์ 2จังหวะ, อุตสาหกรรมเหล็ก, ชิ้นส่วนซึ่งทำมาจากยาง
Clariant (Switzerland) Lubricants Additives Additives for Metal Working Fluids, Lubricant Oil, Break Fluid, Compressor Oil, Other Lubricants อุตสาหกรรมเหล็ก, ท่อโลหะ, อุตสาหกรรมยานยนต์, น้ำมันหล่อลื่น
Pall Corporation (USA) Oil Filtration Technology Purified & Removed impurities in Lubricant Oil โรงไฟฟ้า, อุตสาหกรรมหนักทั่วไป
Pall Water (USA) Water Filtration Technology Produced suitable quality of water for specific requirement โรงไฟฟ้า, โรงงานปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงผลิตน้ำประปา, อุตสาหกรรมหนักทั่วไป
Toray Industries (Japan) Reverse Osmosis Technology Produced RO water for specific requirement โรงไฟฟ้า, โรงงานปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงผลิตน้ำประปา, อุตสาหกรรมหนักทั่วไป
Brüel & Kjær Vibro GmbH (Germany) Vibration & Condition Monitoring System & Portable Devices Monitor rotating machine reliability and their alignment position in order to avoid damage and un expected shut down situation สินค้าของ BKV นั้นสามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการของลูกค้า
Nikki-Universal (Japan) Air Pollution Control Catalyst React to exhaust gas and reduce its pollution to required level ธุรกิจที่ใช้เตาอบอุตสาหกรรม หรือ เตาเผาขยะ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ลวดเคลือบน้ำยา (enamel wire), อุตสาหกรรมผลิตและซ่อมขดลวดในมอเตอร์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (motor generator coil) ซึ่งมีไอระเหยของตัวทำละลาย
Bangchak Bio-Fuel (Thailand) Methyl Ester Use as a green solvent in various application อุตสาหกรรมผลิตสารเคลือบผิวซึ่งใช้ตัวทำละลายเป็นองค์ประกอบ, สารหล่อลื่นที่มีต้องการใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ, สารเคมีการเกษตร
Others Ester Derivatives Additives in Lubricants and Industrial Fluids อุตสาหกรรมเหล็ก, ท่อโลหะ, อุตสาหกรรมยานยนต์, น้ำมันหล่อลื่น, การสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ