ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณสัจจาภรณ์ รัมยประยูร

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

โทร:
02-936-1701 ต่อ 118
อีเมล:
sajjaporn@uac.co.th