รายละเอียด

บริษัทยูเอซี แอดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด หรือ UAPC เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยภายใต้ UAC Global ซึ่งทำธุรกิจด้านการผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย และส่งออกเคมีภัณฑ์ในกลุ่ม latex emulsion และ polymer (กาว)

อิมัลชั่นโพลิเมอร์ของบริษัทฯนั้นผลิตโดยใช้น้ำเป็นเบส จึงมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยในการใช้งานมากกว่า เมื่อเทียบกับอิมัลชั่นโพลิเมอร์ที่ใช้น้ำมันหรือทินเนอร์เป็นเบสในกระบวนการการผลิต

  • อุตสาหกรรมสีและสารเคลือบ
  • อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์
  • อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  • อุตสาหกรรมกาว เทปกาว

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uapc.co.th