ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์:
02-936-1701-6
อีเมล:
info@uac.co.th
โทรสาร:
02-936-1700
แผนที่กราฟิก Google map

ติดต่อแผนกต่างๆ

General Inquiries
โทรศัพท์:
02-936-1701
อีเมล:
uacc@uac.co.th
Trading – Sales and Marketing
Ms. Preeyaporn
โทรศัพท์:
081-803-1808
อีเมล:
preeyaporn@uac.co.th
Strategy and Business Development
Mr. Jongrak Kemsawad
โทรศัพท์:
085-487-0400
อีเมล:
jongrak@uac.co.th
Project Engineering
Mr. Santi Lengraksa
โทรศัพท์:
084-361-2557
อีเมล:
santi@uac.co.th
Finance
Ms. Jarunee Boonmangmee
โทรศัพท์:
080-445-6429
อีเมล:
jarunee@uac.co.th
INVESTOR RELATIONS
Ms. Sajjaporn Rammayaprayoon
โทรศัพท์:
081-423-0350
อีเมล:
sajjaporn@uac.co.th
Corporate Image & Treasury / PR
Ms. Alisa Jivacate
โทรศัพท์:
089-162-4366
อีเมล:
alisa@uac.co.th
Procurement & Sustainability Development
Ms. Nirada Promarad
โทรศัพท์:
083-892-9653
อีเมล:
nirada@uac.co.th
Warehouse
Mr. Thanase Chitkoolsampan
โทรศัพท์:
081-931-2481
อีเมล:
thanase@uac.co.th

แบบฟอร์มการติดต่อ