SET : UAC
ปรับปรุงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 16:35
4.98
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,358,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,788,495
ราคาเปิด
5.00
วันก่อนหน้า
4.98
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.98 / 95,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.00 / 200,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.96 - 5.05
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.56 - 8.55