SET : UAC
ปรับปรุงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564 16:39
4.98
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
178,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
884,170
ราคาเปิด
5.00
วันก่อนหน้า
4.98
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.94 / 32,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.98 / 21,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.94 - 5.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.60 - 5.90