วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
16 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2564 เวลา : 16.15 - 17.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
07 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา : 14.00 น.
รายละเอียด: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
27 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2565 เวลา : 16.15 - 17.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
19 ส.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2565 เวลา : 16.15 - 17.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
18 พ.ย. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2565 เวลา : 16.15 - 17.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday