รายละเอียด

เราให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนในสามมิติ: สังคม สิ่งแวดล้อม และผลตอบแทน

ยูเอซีโกลบอลมุ่งมั่นดำเนินกิจการสู่ความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

โรงงานด้านการผลิตในธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

 1. โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
  • น้ำมันเชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGL)
  • ก๊าซเชื้อเพลิง C1
 2. โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
 3. โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์และข้าวโพด)
 4. โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (solar rooftop)
 5. โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อผลิตไฟฟ้า และพัฒนาสินค้ารีไซเคิล