ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2538และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ต่อมา บริษัทได้ย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด