2538
2551 - 2555
2556 – 2560
2561 – ปัจจุบัน

2538

 • UAC เริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2538

2551

 • จัดตั้ง BBF ร่วมกับ BCP

2553

 • เข้าจดทะเบียนใน mai
 • TRADE 11 ต.ค. 2553

2555

 • ที่ประชุม EGM 1/2555 ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้ลงทุนก่อสร้างในโครงการ PPP จังหวัดสุโขทัย

2557

 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • PPP เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

2558

 • จัดตั้ง UAPC เพื่อดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์
 • SHT / VBD / Mae Tang #2 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

2560

 • UAPC เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 24,000 ตัน/ปี

2561

 • PPP เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1.8 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

2562

 • จัดตั้ง VWM เพื่อลงทุนในโครงการจัดการขยะ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

2563

 • ย้ายตลาดจาก mai สู่ SET เมื่อ 19 ก.พ. 63
 • 25 ปี UAC มุ่งมั่นพลังงาน”ที่ยั่งยืน”