ผู้ติดต่อ

คุณอนวัช ดุรงค์ภินนท์ (General Manager – Energy Sales)
อีเมล: anawat@uac.co.th
โทรศัพท์: 081-733-2707
ผู้ผลิต/จำหน่ายสินค้า สินค้า การใช้งาน กลุ่มลูกค้า
UOP
 • Catalyst
 • Adsorbent
 • Equipment
Hydrocracking, Hydro-processing, Catalytic reforming, Isomerisation, Cumene/Phenol, LAB, Merox, and Ethyl benzene
 • Gas/Liquid dehydration
 • Mercury and Sulphur removal
 • Tube & Tray
 • Rotary valves
กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
PALL
 • Filter
 • Coalescer
OIL & GAS /Refinery - Filtration and Gas/ liquid, Liquid/liquid separation กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Manoir SAS
 • Cracking coil
 • Reformer tubes
Cracking furnace + Hydrogen Reforming โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
MP Inspection Reformer tube inspection service อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Tubetech Robotic Cleaning Cleaning service for convection tube bank โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Others
 • Process Chemicals & Fuel additives
 • Process chemicals for refinery and Petrochemical - Antifouling, additives
 • โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • Environmental catalyst
 • RTO
 • Solvent/Vapor recovery
 • VOC removal & Emission control system
 • โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงแยกก๊าซ
 • Claus catalyst
 • Sulphur recovery unit
 • โรงกลั่นน้ำมัน