ผู้ติดต่อ

คุณปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ (Chief Marketing Officer)
อีเมล: preeyaporn@uac.co.th
โทรศัพท์: 081-803-1808
ผู้ผลิต/จำหน่ายสินค้า สินค้า การใช้งาน
Bangchak Biofuel and others Oleochemicals i.e crude glycerine, refined glycerine, PFAD, Palm Methyl Ester กลีเซอรีนดิบ และ กลีเซอรีนกลั่น – ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ผลิตภันฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
Intermediate chemicals – ใช้ในการผลิต Epichlorohydrin (ECH) , Alkyd Resins, etc.