UAC ใส่ใจดูแลบุคลากร – ชุมชน ฝ่าโควิด-19

Press Release

บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) จัดทัพดูแลบุคลากรในองค์กร สังคมและชุมชน อย่างใกล้ชิด หวังจูงมือทุกคนก้าวฝ่าวิกฤตโควิดไปพร้อมกัน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จนทำให้แต่ละองค์กรต้องเร่งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในองค์กร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสังคมและชุมชน เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเราจะร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าว นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UACกล่าวว่า บริษัทฯในฐานะบริษัทเอกชนด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม มีการวางกลยุทธ์พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งรักษามาตรฐานการให้บริการ ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องทั้งพนักงาน พาร์ทเนอร์ และชุมชน ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ บริษัทฯให้ความใส่ใจบุคลากรในองค์กรทุกคน โดยจัดหาอุปกรณ์ตรวจเชื้อ อาทิ Rapid Test Kid (ATK) รวมถึงดูแลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในการตรวจ RT-PCR ตลอดจนดูแลค่าใช้จ่ายกรณีที่รักษาการติดเชื้อ Covid-19 จนหายดี นอกจากนี้ยังจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับบุคลากรภายในองค์กร

รวมถึงยังมีมาตรการในการดูแลพื้นที่ในสถานที่ทำงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง มีฉากกั้นสำหรับโต๊ะทำงานที่มีระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร พร้อมทั้งแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงมีพนักงานบางส่วนสามารถทำงานที่บ้าน (work from home) แบบ 100% และสามารถสลับวันเข้ามาที่สำนักงานได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง และลดการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงตามนโยบายของภาครัฐ

ในส่วนของการดูแลชุมชน UAC ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่เชียงใหม่ สุโขทัยและนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) น้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ 70% เครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรดชุดป้องกันติดเชื้อ (PPE) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ในองค์กร จนต่อยอดออกมาสู่สังคมและชุมชน เป็นการสอดรับกับนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งเชื่อหากทุกคนในสังคมร่วมมือกันจะสามารถนำพาประเทศฝ่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปได้

ที่มา korkasaesatthakit, mitihoon, hooninside, stockfocusnews, newsconnext, businesslineandlife, siamrath, pineapplenewsagency, wealthplustoday, bluechipthai, kaohoon, facebook:บลูชิพ, ryt9, thaipr, thailand4, newswit