UAC ปลื้ม LESS ยก”แม่แตง-โซลาร์รูฟ” ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

Press Release

UAC ปลื้ม LESS ยกย่อง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแม่แตง โครงการ Solar roof สหไทย และโครงการ Solar roof วงศ์บัณฑิต ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

ชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ UAC

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) สุดปลื้มกับโครงการภายใต้การบริหารจัดการของ UAC ถึง 3 โครงการ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน แม่แตง ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ถึง 1,344.629 tCO2eq โครงการ Solar roof สหไทย ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ถึง 216.361 tCO2eq และโครงการ Solar roof วงศ์บัณฑิต ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ถึง 184.974 tCO2eq ส่งผลให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ LESS ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยสำนักงานประเมินและรับรองโครงการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ตอกย้ำการเป็นบริษัทเอกชนด้านธุรกิจพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา

ที่มา : mitihoon , kaohoon , hoonsmart , share2trade , stockfocusnews , wealthplustoday , hooninside , ryt9 , thaipr , thailand4 , newswit , korkasaesatthakit , pineapplenewsagency , siamrath , siamturakij , thaimungnews , today.line.me , korkao , bluechipthai