09 กุมภาพันธ์ 2561

แต้มขันปันน้อง

27 พฤศจิกายน 2561

“UAC” มอบแว่นสายตา

12 พฤศจิกายน 2561

บริษัทจัดกิจกรรมนวดบำบัดออฟฟิศซินโดรม ครั้งที่ 2 ให้แก่พนักงาน UAC GROUP

11 พฤศจิกายน 2561

UAC รับมอบรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI Thailand Sustainability Investment 2018 ปีที่ 3

18 ตุลาคม 2561

PPP สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรอบโรงงาน

06 กันยายน 2561

UAC ร่วมงานคนไทย ตื่นรู้สู้โกง

21 สิงหาคม 2561

กิจกรรมนวดบำบัดออฟฟิศซินโดรม

03 สิงหาคม 2561

UAC Symposium 2018

31 มีนาคม 2561

UAC Golf Relationship 2018