27 พฤศจิกายน 2561

“UAC” มอบแว่นสายตา

12 พฤศจิกายน 2561

บริษัทจัดกิจกรรมนวดบำบัดออฟฟิศซินโดรม ครั้งที่ 2 ให้แก่พนักงาน UAC GROUP

11 พฤศจิกายน 2561

UAC รับมอบรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI Thailand Sustainability Investment 2018 ปีที่ 3

18 ตุลาคม 2561

PPP สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรอบโรงงาน

06 กันยายน 2561

UAC ร่วมงานคนไทย ตื่นรู้สู้โกง

21 สิงหาคม 2561

กิจกรรมนวดบำบัดออฟฟิศซินโดรม

03 สิงหาคม 2561

UAC Symposium 2018

31 มีนาคม 2561

UAC Golf Relationship 2018

03 มีนาคม 2561

UAC จัดฝึกอบรม Inhouse Training หลักสูตรความรู้เบื้องต้น การบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) สำหรับพนักงาน สำนักงานใหญ่ และ คลังสินค้า