26 สิงหาคม 2560

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัิแห่งชาติ เยี่ยมชมโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แม่แตง 2 จังหวัดเชียงใหม่

07 มิถุนายน 2560

ผู้บริหารต้อนรับ คณะ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานแม่แตง เชียงใหม่

26 พฤษภาคม 2560

กลุ่มบริษัทยูเอซีเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

17 เมษายน 2560

UAC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

12 เมษายน 2560

Songkan Day 2017 สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหาร

01 ธันวาคม 2559

Wording - โรงงาน PPP จัดงาน Safety Day เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

01 ธันวาคม 2559

UAC จิตอาสาร่วมใจจัดทำโครงการริบบิ้นเพื่อพ่อ

06 ตุลาคม 2559

UAC รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2559

26 สิงหาคม 2559

UAC จัดกิจกรรม "นวดดัดจัดสรีระ บำบัดออฟฟิศซินโดรม" ให้กับพนักงาน

23 สิงหาคม 2559

ตัวแทน โรงงาน PPP เข้ารับประกาศณียบัตรผ่านการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว