21 พฤศจิกายน 2560

UAC มอบทุนการศึกษา 41 ทุน โรงเรียนในเครืออรุโณทัย อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

16 พฤศจิกายน 2560

โครงการ UAC ใส่ใจอาชีวอนามัยผู้สูงวัย มอบแว่นตาผู้สูงอายุ

08 พฤศจิกายน 2560

UAC รับรางวัล "หุ้นยั่งยืน" 2 ปีซ้อน

19 ตุลาคม 2560

UAC จัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้กับพนักงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

06 ตุลาคม 2560

UAC จัดกิจกรรมประเมินผลกระทบชุมชนรอบโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ แม่แตง1และ2 จังหวัดเชียงใหม่ ณ หมู่บ้านหัวป่าฮ้า ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ตุลาคม 2560

26 พฤษภาคม 2560

กลุ่มบริษัทยูเอซีเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

12 เมษายน 2560

Songkan Day 2017 สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหาร