August 26, 2017

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัิแห่งชาติ เยี่ยมชมโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แม่แตง 2 จังหวัดเชียงใหม่

June 07, 2017

ผู้บริหารต้อนรับ คณะ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานแม่แตง เชียงใหม่

May 26, 2017

กลุ่มบริษัทยูเอซีเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

April 17, 2017

UAC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

April 12, 2017

Songkan Day 2017 สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหาร

December 01, 2016

Wording - โรงงาน PPP จัดงาน Safety Day เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

December 01, 2016

UAC จิตอาสาร่วมใจจัดทำโครงการริบบิ้นเพื่อพ่อ

October 06, 2016

UAC รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2559

August 26, 2016

UAC จัดกิจกรรม "นวดดัดจัดสรีระ บำบัดออฟฟิศซินโดรม" ให้กับพนักงาน

August 23, 2016

ตัวแทน โรงงาน PPP เข้ารับประกาศณียบัตรผ่านการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว