โครงการภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เปิดเวทีประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบโรงงาน