กลุ่มบริษัทยูเอซีเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560