October 07, 2011

"บริษัทฯ ร่วมบริจาคเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" ให้กับ รมต.ว่าการกระทรวงการคลัง จำนวน 10 ลำ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

September 17, 2011

UAC ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

August 05, 2011

โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน พ.ศ.2554

February 20, 2011

โครงการ "แบ่งฝัน ปันน้ำใจ"

November 01, 2010

บริษัทฯ ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

October 10, 2010

กิจกรรมงานวัน CSR Day for Directors