January 11, 2013

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เสริมทักษะสำหรับเด็ก

December 01, 2012

มอบเสื้อกันหนาว ถุงเท้า และสิ่งของให้แก่น้อง ๆ ณ. โรงเรียนบ้านแม่กะ อ. แม่แตง

December 01, 2012

มอบเสื้อกันหนาว ถุงเท้า และสิ่งของให้แก่น้อง ๆ ณ. โรงเรียนบ้านแม่กะ อ. แม่แตง

November 15, 2012

จัดโครงการ " หนังสือเพื่อน้อง"รับบริจาคหนังสือทั้งเก่าและใหม่ เพื่อส่งมอบไปยังห้องสมุดตามโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

October 27, 2012

โครงการจัดประกวด คำขวัญ เรียงความ คลิปวีดีโอ ร่วมชิงทุนการศึกษา กว่า 60,000 บาท ภายใต้หัวข้อเรื่อง "พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต"

August 03, 2012

ร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ. วัดป่าหมู่ใหม่ อ. แม่แตง

June 01, 2012

มอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อไว้ใช้ในหอพ่อบ้าน

May 26, 2012

โครงการ : ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีกับทางชุมชนในพื้นที่

November 24, 2011

ร่วมบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยภัยน้ำท่วมสภากาชาดไทย ณ. สภากาชาดไทย

November 22, 2011

ร่วมบรรจุถุงยังชีพกองทุน "ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" ณ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย