June 25, 2014

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนราชการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับโรงไฟฟ้าเสาเถียร เอ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 25 มิถุนายน 2557

March 06, 2014

พบปะและร่วมประชุมหารือกับผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หมู่ 8 ต. กกแรต อ.กงไกรลาศ จ. สุโขทัย

January 10, 2014

วันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ อำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย

October 21-22, 2013

สานเสวนา

September 30, 2013

ตัวแทนทีมงาน CSR เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว ของบริษัท CPF จ. ฉะเชิงเทรา ภายใต้หัวข้อ “ การจัดการด้านการใช้พลังงาน”

September 18, 2013

ประกาศผลโครงการประกวด CSR โดนใจ ผู้ชนะคือ น.ส. รุ่งรัตน์ เหมงาม

June 28, 2013

โครงการ “หนังสือเพื่อน้อง” ส่งมอบหนังสือ ทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดปรักรัก โรงเรียนวัดกกแรต และโรงเรียนบ้านคลองตะเข้

February 17, 2013

ร่วมบริจาคสิ่งของเข้าร่วมกับทางวัดปรักรัก เนื่องในงานประจำปีสมโภชหลวงพ่อพระพุทธชินวงศ์ และฉลองซุ้มกำแพง

February 01, 2013

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวด คำขวัญ เรียงความ คลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อเรื่อง "พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต"

February 01, 2013

ร่วมสนับสนุนเงินสบทบ สภ. กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ในการแข่งขันฟุตบอล "Police Sukhothai Cop" ประจำปี 2556