June 08, 2015

PPP จัดประชุมผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแนวท่อผ่านพื้นที่ ตำบลไกรใน และ ตำบลไกรกลาง วันที่ 8 มิถุนายน 2558

June 06, 2015

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล ฉลองครบรอบ 20 ปี UAC

May 29, 2015

PPP จัดประชุมผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินแนวท่อผ่านพื้นที่ ตำบลกกแรต วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

March 20, 2015

PPP มอบเงินโครงการอาชีพเพิ่มรายได้ (ริบบิ้นเพิ่มรายได้)

February 24, 2015

PPP สนับสนุนจัดซื้อ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ให้แก่ วัดสิงห์ทอง

January 18, 2015

PPP ร่วมทำบุญเททองหล่อพระ

October 24, 2014

การประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ อ.เถิน จ.ลำปาง วันที่ 24 ตุลาคม 2557

September 26, 2014

พิธีเปิดโครงการเกษตรอินทรีย์รุ่นเยาว์/มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหนังสือ

August 6-7, 2014

การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ภูผาม่าน1และ2 จ.ขอนแก่น

July 17-18, 2014

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับโรงไฟฟ้าเสาเถียร เอ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557