August 26, 2016

UAC จัดกิจกรรม "นวดดัดจัดสรีระ บำบัดออฟฟิศซินโดรม" ให้กับพนักงาน

August 23, 2016

ตัวแทน โรงงาน PPP เข้ารับประกาศณียบัตรผ่านการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว

July 05, 2016

UAC รับคัดเลือก 1 ใน 5 ร่วมโครงการ Sustainability Advisory จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

June 30, 2016

โรงงาน Mae Taeng 1&2 ร่วมพิธีขุนน้ำกับชาวบ้านตำบลแม่แตง

April 06, 2016

PPP ซ่อมแซมผิวจราจรถนนทางเข้าโรงงาน หมู่บ้านคลองท้ายวัง จ.สุโขทัย

March 26, 2016

CBG จิตอาสาร่วมสร้างฝายลำน้ำแม่แตง

March 03, 2016

PPP พร้อมเพรียง จัดกิจกรรม kick off & Big Cleaning Day

January 08, 2016

PPP ร่วมกิจกรรม และมอบจักรยาน เนื่องในงานวันเด็ก ประจำปี 2559

August 18, 2015

UAC & Hydrotek นำคณะศึกษาดูงานด้าน CSR ณ โรงงาน QTC จ.ระยอง

June 20, 2015

UAC ร่วมกับ ชมรมพลังงานเพื่อสังคม ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนทุรกันดาร วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558