20 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เปิดเวทีประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบโรงงาน

19 กุมภาพันธ์ 2563

UAC ย้ายจาก mai เข้าทำการซื้อขายใน SET

12 กุมภาพันธ์ 2563

UAC ร่วมลงนาม MOU ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้านศึกษาและวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทน