February 20, 2020

โครงการภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เปิดเวทีประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบโรงงาน

February 19, 2020

UAC ย้ายจาก mai เข้าทำการซื้อขายใน SET

February 12, 2020

UAC ร่วมลงนาม MOU ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้านศึกษาและวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทน