November 21, 2017

UAC มอบทุนการศึกษา 41 ทุน โรงเรียนในเครืออรุโณทัย อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

November 16, 2017

โครงการ UAC ใส่ใจอาชีวอนามัยผู้สูงวัย มอบแว่นตาผู้สูงอายุ

November 08, 2017

UAC รับรางวัล "หุ้นยั่งยืน" 2 ปีซ้อน

October 19, 2017

UAC จัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้กับพนักงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

October 06, 2017

UAC จัดกิจกรรมประเมินผลกระทบชุมชนรอบโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ แม่แตง1และ2 จังหวัดเชียงใหม่ ณ หมู่บ้านหัวป่าฮ้า ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ตุลาคม 2560

May 26, 2017

กลุ่มบริษัทยูเอซีเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

April 12, 2017

Songkan Day 2017 สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหาร