สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร แผนที่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 19
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-936-1701-6 02-936-1700 View Map

สาขาย่อย

ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร แผนที่
สำนักงาน สาขาระยอง เลขที่ 188/76 มาบตาพุดเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
038-691-699 038-691-698 View Map
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน เลขที่ 150 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ 50150
052-010-215   View Map
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (PPP) สุโขทัย
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ต.กกแรต
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
092-268-3702   View Map