เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในรอบรั้วUACของเรา โดยเราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขยายตัวทางธุรกิจ ช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กรอกประวัติสมัครงาน ตำแหน่งงาน
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02-936-1701-6
แฟกซ์: 02-936-1700
อีเมล: recruit@uac.co.th